norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetVår
Sekvens 6, 2 ukers hjemmeeksamen
SpråkNorsk
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent pedagogisk pleieplan og godkjent arbeidskrav i samfunnsvitenskaplig kunnskapsområde i sekvens 5.

Bygger på

  Pensumlitteratur, anbefalt litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskap.

  Mål

  Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter ut i fra et gitt tema.

  Emnets temaer

  Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

  Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, veiledning
  Erfaringer fra veiledet praksis, caseløsninger i basisgrupper og selvstudium. 1t. veiledning, herav 30 min obligatorisk veiledning.
  VurderingsformerHjemmeeksamen, 2 uker (evalueres av faglærer og egen sensor)
  Individuell eksamen. Forrøvrig vises til retningslinjer for SPL2011 i undervisningsplanen for studienhet 2.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravVeiledningssamtaler
  Obligatorisk veiledning (se retningslinjene i undervisningplan 2)
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelærer Mari P. Bjerkvold
  Læremidler

  Bøker:

  • Se litteraturliste, .

  Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
  Erstatter
  • XSP007 - SYKEPLEIE I SPESIALHELSETJENESTEN
  Gjelder fraVår 2002
  Supplerende opplysninger

  Læringsmidler: Pensumlitteratur, anbefalt litteratur m.m. ( se undrvisningsplanen 1 og 2.studieenhet)
  Omfanget av besvarelsen skal være max. 4000 ord.