norsk english

Emnebeskrivelse for SPL3001 - Sykdomslære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng11
ECTS Credits11
VarighetHøst-vår-høst
Høst-vår for heltid, høst-vår-høst for deltid.
DurationAutumn-Spring-Autumn
.
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Prerequisite(s)
 • HOP1001 - Observation Practicum
 • IPR1001 - Introductory Practicum
 • PRU1001 - Preparation for Clinical Practice 1
 • SPL1001 - Nursing science/Natural science
 • SPL1011 - Nursing Science/Social Science
 • SPL1021 - Project in Health Promoting and Preventive Work
 • VPK2001 - Supervised Practicum 1 (Surgical Ward)
 • VPM2001 - Supervised Practicum 1 (Medical Ward)
 • VPP2001 - Supervised Practicum 1 (Mental Health Ward)
Bygger på
 • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Pensumlitteratur i studieenhet 2

Mål

Studenten skal forstå det medisinske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.
Studenten skal forstå hva som skjer i kroppen ved feilfunksjon og sykdomsprosesser og når det oppstår skader, og ha innsikt i de vanligste sykdommers symptomer og behandling.

Aim

The student has insight in the field of medicine and an understanding of the possibilities and limitations of diagnostics and the treatment of disease. The student must understand what happens to the body in the case of malfunction, illness and injury, and acquire insight into the symptoms and treatment of the most common diseases.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Content

Pathology, pharmacology, hygiene and nutrition related to treatment of patients with medical, surgical and psychiatric health problems.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, refleksjon
Study MethodsLectures, Group Works, Exercises, Reflection
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
AssessmentWritten Exam, 5 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Begrepsavklaring
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Håkon Sørum
Læremidler

Bøker:

 • Sykdomslære - indremedisin, kirurgi og anestesi, Dag Jacobsen m.fl., Gyldendal Akademisk, utgave 1
 • Pediatri og pediatrisk sykepleiel, Trond Markestad m. fl., Fagbokforlaget, utgave 1998
 • Klinisk sykepleie, Hallbjørg Almås m. fl., Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Legemiddelhåndtering, Thomas Bielecki m. fl., Ad Notam Gyldendal, utgave 2004
 • Eldre, aldring og sykeplei, Mette Karoliussen m. fl., Universitetsforlaget, utgave 1997
 • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus, Øistein Knudsen jr., Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Generell patologi for helsefagene, Rolf Seljelid, Fagbokforlaget, utgave 2000
 • Illustrert farmakologi bind II, Terje Simonsen m. fl., Fagbokforlaget, utgave 1998
 • Ernæring-mere enn mat og drikke, K.Sortland, Fagbokforlaget, utgave 2001
 • Psykiatri, Einar Kringlen, Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Den usynlige fare, J. Stordalen, Fagbokforlaget, utgave 1997
 • Møte med det selvmordstruede mennesket., Gry Bruland Vråle, Gyldendal Akademisk, utgave 2000
Erstatter
 • XSP008 - SYKDOMSLÆRE
Gjelder fraHøst 2002
Supplerende opplysninger