norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL3001 - Sykdomslære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng11
VarighetHøst-vår-høst
Høst-vår for heltid, høst-vår-høst for deltid.
SpråkNorsk
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Bygger på
 • SPL1001 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Pensumlitteratur i studieenhet 2

Mål

Studenten skal forstå det medisinske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.
Studenten skal forstå hva som skjer i kroppen ved feilfunksjon og sykdomsprosesser og når det oppstår skader, og ha innsikt i de vanligste sykdommers symptomer og behandling.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, refleksjon
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Begrepsavklaring
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Håkon Sørum
Læremidler

Bøker:

 • Sykdomslære - indremedisin, kirurgi og anestesi, Dag Jacobsen m.fl., Gyldendal Akademisk, utgave 1
 • Pediatri og pediatrisk sykepleiel, Trond Markestad m. fl., Fagbokforlaget, utgave 1998
 • Klinisk sykepleie, Hallbjørg Almås m. fl., Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Legemiddelhåndtering, Thomas Bielecki m. fl., Ad Notam Gyldendal, utgave 2004
 • Eldre, aldring og sykeplei, Mette Karoliussen m. fl., Universitetsforlaget, utgave 1997
 • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus, Øistein Knudsen jr., Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Generell patologi for helsefagene, Rolf Seljelid, Fagbokforlaget, utgave 2000
 • Illustrert farmakologi bind II, Terje Simonsen m. fl., Fagbokforlaget, utgave 1998
 • Ernæring-mere enn mat og drikke, K.Sortland, Fagbokforlaget, utgave 2001
 • Psykiatri, Einar Kringlen, Gyldendal Akademisk, utgave 2001
 • Den usynlige fare, J. Stordalen, Fagbokforlaget, utgave 1997
 • Møte med det selvmordstruede mennesket., Gry Bruland Vråle, Gyldendal Akademisk, utgave 2000
Erstatter
 • XSP008 - SYKDOMSLÆRE
Gjelder fraHøst 2002
Supplerende opplysninger