norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL3901 - Avsluttende eksamen i sykepleie (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng18
VarighetVår
Sekvens 9.
SpråkNorsk
Forutsetter

  ALLE emner unntatt siste praksisperiode må være bestått for å få starte på avsluttende eksamen

  Bygger på

   All underliggende praksis og litteratur.

   Mål

   Studenten skal fordype seg i sider ved sykepleien han/hun har spesiell interesse for.
   Studenten
   -viser innsikt i et avgrenset fagområde
   -videreutvikler evnen til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering
   -videreutvikler evnen til å finne og legge til rette kildestoff og oppøve evnen til kildekritikk samt forsvarlig bruk av kildemateriale
   -har erfaring i å gjennomføre et større arbeid både i gruppe og individuelt
   -videreutviklet evnen til å evaluere eget arbeid

   Emnets temaer

   Kunnskap fra teori og PRU innen sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige områder.

   Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
   VurderingsformerHjemmeeksamen
   Skriftlig oppgave vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil en bokstavkarakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan studieenhet 3.
   KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
   Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
   Obligatoriske arbeidskravVeiledningssamtaler
   Forøvrig vises til undervisningsplan for studieenhet 3
   Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
   EmneansvarligHøgskolelektor Kari H. Hugsted
   Læremidler 
   Erstatter
   • XSP011 - AVSLUTTENDE EKSAMEN I SYKEPLEIE
   Gjelder fraVår 2003
   Supplerende opplysninger