norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8001 - Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng30
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

* Ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke og pårørende i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker
* Inngår som velkvalifisert samarbeidspartner i flerfaglige/tversektorielle sammenhenger
* Benytter kompetansekilder og nettverk for å skaffe kunnskap
* Anvender kunnskap- og verdibasert forskning og utviklingsresultater
* Drøfter og anvender lindringsmetoder basert på patientens/familiens situsjon og preferanser
* Kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfyllt rom

Emnets temaer

* Kunnskapssyn og arbeidsformer
* Verdig livsavslutning
* Sykdomsplager og muligheter til behandling
* Kommunikasjon og relasjoner
* Lindring og velvære
* Ressurser og rammeverk

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, refleksjon, veiledning
Medstudentveiledning
VurderingsformerOppgaveløsning
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRefleksjonslogg
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligFørstelektor Kirsten Staff
Læremidler

Bøker:

  • Se litteraturliste, .
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger