norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8011 - Kunnskapssyn og arbeidsformer (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  3 årig helse og sosialfaglig utdanning eller tilsvarende

  Mål

  studenten har videreutviklet evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
  studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdighter i å anvende IKT som hjelpemiddel i egen studiesituasjon og læringsprosess
  studenten har grunnlag for å oppøve evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
  studenten har utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
  studenten har innsikt i studiets arbeids, lærings og vurderingsformer

  Emnets temaer

  Student anno 2004, rettigheter og plikter
  Den reflekterte praktiker i et etisk, filosofisk og vitenskapsteoretisk perspektiv
  Innføring i bruk av IKT ( classfronter )
  Kunnskapssyn og pedagogisk vurdering som grunnlag for studiets innhold, arbeidsformer og evaluering
  Om å skrive gode fagtekster

  Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, pbl (problem basert læring), praksis, prosjektarbeid, refleksjon, samling(er) / seminar(er), veiledning
  VurderingsformerIndividuell læreplan
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne, pensumlitteratur
  Obligatoriske arbeidskravRefleksjonslogg
  Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
  EmneansvarligHøgskolelektor Bjarne W. Strøm
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger