norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8021 - Pedagogikk, læring og fagmetodikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • VIU8011 - Kunnskapssyn og arbeidsformer
Mål

Studenten har tilegnet seg seg spesialkunnskap i tilknytning til faget pedagogikk, herunder: pedagogisk filosofi, kunnskapssyn, læringssyn og didaktikk
Studenten har videreutviklet ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg
Studenten har videreutviklet faglig og pedagogisk engasjement, økt handlingsevne og fagutøving

Emnets temaer

Pedagogisk filosofi, kunnskapsformer og rasjonalitetsformer, læring, læringsstrategier og læringsmodeller, Problembasert læringsteori, Voksenpedagogiske prinsipper for læring, Didaktiske begreper, Pedagogisk taksonomi, Undervisningsplanlegging, Evalueringsformer

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, pbl (problem basert læring), refleksjon, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
Medstudentevaluering
Prosjekt = Framlegg av et undervisningsoppleg. Inkluderer også medstudentevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne, pensumlitteratur
Obligatoriske arbeidskravLitteraturlogg
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligHøgskolelektor Bjarne Strøm
Læremidler

Annet:

  • Ressurslitteratur i undervisningsplan, alle forfattere
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger