norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8071 - Endringsstrategier og kvalitetsutvikling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

*har videreutviklet metodekunnskaper, og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
*har en oversikt over vitenskapelige kunnskapsparadigmer
*har innsikt i den vitenskapelige arbeidsprosessen
*har kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid innen helse- og sosialtjenestene med vekt på tjenestetilbudet til eldre
*har grunnleggende kunnskap om forskningsdesign og metode som grunnlag for faglig utvikling relatert til eget forberedende arbeid med individuell fordypningsoppgave

Emnets temaer

*forskningsmetode
*etikk
*strategier og metoder for endringsarbeid og kvalitetsutvikling
*prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerHjemmeeksamen
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligHøgskolelærer Magnar Sjevelås
Læremidler

Annet:

  • Ressurslitteratur i undervisningsplan, alle forfattere
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger