norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8091 - Videreutdanning i Pallaiativ omsorg trinn II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng30
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

* ha kunnskap om gruppeprosesser og gruppedynamikk, samt evne til arbeid i refleksjonsgrupper
* ha oppøvet evne til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og egne erfaringer i klinisk praksis innen lindrende omsorg
* ha utviklet innsikt i personlige og faglige verdier og etiske fundamenter i undervisning
* ha utviklet engasjement og kompetanse i å undervise
* ha videreutviklet kunnskap og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen innen lindrende omsorg
* ha kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid innen lindrende omsorg
* ha utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
* ha utviklet evnen til formidling av fagkunnskap
* vise tilstrekelig faglig innsikt gjennom en skriftlig individuell fordypningsoppgave innen et avgrenset fagfelt innen lindrende omsorg

Emnets temaer

* Refleksjon og arbeid i grupper
* Pedagogikk, kunnskapsformer, læring og fagdidatikk
* Endringsstategier og kvalitetsutvikling
* Individuell fordypningsoppgave med empirisk forankring

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, refleksjon, veiledning
Medstudentveiledning
VurderingsformerIndividuel fordypningsoppgave, muntlig presentasjon
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg
Prosjektplan
Logg og prosjektskisse
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligFørstelektor Kirsten Staff
Læremidler

Bøker:

  • Se litteraturliste, .
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger