norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetHøst, vår
9 uker veiledet praksis høst heltid, vår deltid
SpråkNorsk
Forutsetter
  • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
  • IPR1001 - Introduksjonspraksis
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på
  • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og evalueringskriterier for VPM/VPK/VPP2001.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
VurderingsformerPraksisevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravAdministrativ pleieplan
Dokumentert tilstedeværelse i praksis og datasamling til pedagogisk pleieplan.
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Ingrid Fonstad Kleiven
Læremidler 
Erstatter
  • XVP1-M - Veiledet praksis i medisin
Gjelder fraHøst 2001
Supplerende opplysninger