norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VPM3001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetHøst og vår
9 uker veiledet praksis, høst heltid, vår deltid
SpråkNorsk
Forutsetter
 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Bygger på

  All underliggende undervisning og pensumletteratur.

  Mål

  I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og evalueringskriterier for VPM/VPK/VPP3001.

  Emnets temaer

  Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

  Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
  erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
  VurderingsformerPraksisevaluering
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelærer Ingrid F. Kleiven
  Læremidler

  Bøker:

  • Se litteraturliste, .
  Erstatter
  • XVP3-M - Veiledet praksis i medisin
  Gjelder fraHøst 2002
  Supplerende opplysninger