norsk english

Emnebeskrivelse for VPM3001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng13,5
ECTS Credits13,5
VarighetHøst
9 uker veiledet praksis.
DurationAutumn
9 weeks supervised practicum.
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2001D - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2001D - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent arbeidskrav i samf.vit./spesialisering og organisering av helsetjenesten.

Prerequisite(s)
 • VPK2001 - Supervised Practicum 1 (Surgical Ward)
 • VPK2001D - Supervised Practicum 1 (Surgical Ward)
 • VPK2011 - Supervised Practicum 2 (Surgical Ward)
 • VPM2001 - Supervised Practicum 1 (Medical Ward)
 • VPM2001D - Supervised Practicum 1 (Medical Ward)
 • VPM2011 - Supervised Practicum 2 (Medical Ward)
 • VPP2001 - Supervised Practicum 1 (Mental Health Ward)
 • VPP2001D - Supervised Practicum 1 (Mental Health Ward)
 • VPP2011 - Supervised Practicum 2 (Mental Health Ward)

Written assignment in social science.

Bygger på

  All underliggende undervisning og pensumletteratur.

  Mål

  I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3001.

  Aim

  In cooperation with patients and with their resources and condition as basis, the students will learn how to plan and conduct nursing of acute and critically ill patients in medical wards.

  Emnets temaer

  Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

  Content

  Nursing of patients with medical sufferings.

  Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
  erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
  Study MethodsPracticum, Reflection, Tutoring
  Learning by experience, reflection and tutoring individually and in groups.
  VurderingsformerPraksisvurdering
  AssessmentAssessment of Practicum
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Grading SystemPassed / Failed
  SensorordningPraksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksis.
  Gjennomføring av kontinuasjon

  Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3001, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  Course RequirementsNone
  Documentation of presence during the practice period. Oral proposal in groups during "studieenhet 2".
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelærer Ingrid Fonstad Kleiven
  Læremidler

  Bøker:

  • Se litteraturliste, .
  Erstatter
  • XVP3-M - Veiledet praksis i medisin
  Faglig overlapp 
  Gjelder fraHøst 2002
  Supplerende opplysninger