norsk english

Emnebeskrivelse for VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng13,5
ECTS Credits13,5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • IPR1001D - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL2001 - Medikamentregning
Prerequisite(s)
 • HOP1001 - Observation Practicum
 • IPR1001 - Introductory Practicum
 • IPR1001D - Introductory Practicum
 • PRU1001 - Preparation for Clinical Practice 1
 • SPL2001 - Medication Calculations
Bygger på
 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2001.

Aim

In cooperation with patients and with their resources and condition as basis, the students will learn how to plan and conduct nursing of acute and critically ill patients in mental health wards.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Content

Nursing of patients with psychiatric sufferings.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Study MethodsPracticum, Reflection, Tutoring
Learning by experience, reflection and tutoring individually and in groups.
VurderingsformerPraksisevaluering
AssessmentAssesment of practicum
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Grading SystemPassed / Failed
SensorordningPraksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.
Gjennomføring av kontinuasjon

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2001, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravAdministrativ pleieplan
Dokumentert tilstedeværelse i praksis og datasamling til pedagogisk pleieplan
Course RequirementsAdministrative Nursing Plan
Documentation of presence during the practice period anda data collection for a pedagogical nursing plan.
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Ingunn Ulvestad
Læremidler 
Erstatter
 • XVP1-P - Veiledet praksis i psykiatri
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2001
Supplerende opplysninger