norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter
  • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
  • IPR1001 - Introduksjonspraksis
  • IPR1001D - Introduksjonspraksis
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL2001 - Medikamentregning
Bygger på
  • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2001.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
VurderingsformerPraksisevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
SensorordningPraksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.
Gjennomføring av kontinuasjon

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2001, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravAdministrativ pleieplan
Dokumentert tilstedeværelse i praksis og datasamling til pedagogisk pleieplan
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Ingunn Ulvestad
Læremidler 
Erstatter
  • XVP1-P - Veiledet praksis i psykiatri
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2001
Supplerende opplysninger