norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetVår
9 uker veiledet praksis.
SpråkNorsk
Forutsetter
  • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
  • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
  • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
  • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
  • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
  • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2

Godkjent arbeidskrav i helselovgivning.

Bygger på
  • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og evalueringskriterier for VPM/VPK/VPP2011.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
VurderingsformerPraksisevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Ingunn Ulvestad
Læremidler 
Erstatter
  • XVP2-P - Veiledet praksis i psykiatri
Gjelder fraVår 2002
Supplerende opplysninger