norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VPP3001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng13,5
VarighetVår
Sekvens 7 (heltid), sekvens 8 (deltid)
SpråkNorsk
Forutsetter
 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Bygger på
 • SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • SPL3011 - Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
 • VPH3011 - Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Mål

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og evalueringskriterier for VPM/VPK/VPK3001.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon, veiledning
VurderingsformerPraksisevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Ingunn Ulvestad
Læremidler

Bøker:

 • Se litteraturliste, .
Erstatter
 • XVP3-P - Veiledet praksis i psykiatri
Gjelder fraHøst 2002
Supplerende opplysninger