Emner ved Høgskolen i Gjøvik, 2004/2005

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø Æ Å

VIU8011 Kunnskapssyn og arbeidsformer
VIU8021 Pedagogikk, læring og fagmetodikk

3

IMT30013D animasjon
BYG20613D modellering/visualisering

A

VIU8041Aldring og eldre menneskers livsvilkår
IMT2021Algoritmiske metoder
MAS2001Aluminium i design I
MAS3001Aluminium i design II
BYG3011Arealplanlegging
IMT5071Autentisering
SPL3901Avsluttende eksamen i sykepleie

B

RAD1011Basiskunnskap i radiografi
SMF2031Bedriftsutvikling I
SMF3001Bedriftsutvikling II
IMT5081Betalingssystemer og ikke-fornekting
ELE3001Bildebehandling, maskinsyn
K1077Byggesaken
BYG3081Byggesaksprosessen
BYG1051Bygnings- og materiallære
BYG2091Bygningsfysikk
BYG3021Bygningsmessig brannvern
BYG3101Bygningsproduksjon

D

IMT2391Databaser
ELE2001Datakommunikasjon I
ELE2011Datakommunikasjon I
IMT3271Datakommunikasjon II
IMT2271Datamaskinarkitektur
MAS1141Dataassistert design
MAS3041Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
MAS2161Design Prosjekt
IMT2341Designhistorie og designteori
ELE8021Digital bildebehandling
IMT2371Digital bildereproduksjon og fargestyring
IMT4001Digital medierepresentasjon
IMT3351Digital produksjonsteknikk
ELE3031Digital signalbehandling
ELE2031Digitalteknikk I

E

ELE1031Elektronikk I
ELE3171Elektronikk II
ELE3051Elektronikk konstruksjon
ELE3181Elektronikk konstruksjon
BYG3031Elementmetoden
IMT3950001Emneoverbyggende prosjekter I & II (Bachelor mediedesign)
IMT3950003Emneoverbyggende prosjekter III (Bachelor mediedesign)
IMT3950005Emneoverbyggende prosjekter IV (Bachelor mediedesign)
IMT3950007Emneoverbyggende prosjekter V (Bachelor mediedesign)
IMT3950009Emneoverbyggende prosjekter VI (Bachelor mediedesign)
VIU8071Endringsstrategier og kvalitetsutvikling
BYG2081Energi og miljø
IMT2071Ergonomi i digitale medier
IMT3361Estetikk og fortolkningsteori
SMF2071Etablereropplæring

F

IMT2361Fargelære
GEO2001Fjernanalyse
IMT5031Fordypning i medieteknologi
IMT1111Fotografihistorie og bildekommunikasjon
MAS1111Fra ide til ferdig produkt
REA1011Fysikk (Elektro og Data)
REA1091Fysikk for bygg og maskin

G

GEO3001Geodataforvaltning
GEO1001Geodataplanlegging
GEO3101Geografisk analyse
GEO2021Geografisk informasjonsbehandling
GEO1011Geomatikk introduksjon
GEO3081Geomatikk prosjektoppgave I
GEO3091Geomatikk prosjektoppgave II
IMT4031Grafisk kommunikasjon
K1087Grafisk kommunikasjon og produksjon
MAS1031Grenseoverskridende design
IMT8011Grunnleggende datateknikk
BYG2101Grunnleggende geoteknikk
IMT1001Grunnleggende IT og e-læring
IMT1031Grunnleggende programmering

H

HOP1001Hospiteringspraksis – studieenhet 1
HOP3001Hospiteringspraksis - studieenhet 3
GEO3901Hovedprosjekt
ELE3901Hovedprosjekt
BYG3901Hovedprosjekt
IMT3911Hovedprosjekt
MAS3901Hovedprosjekt TDL
ELE3061Høgfrekvens konstruksjon

I

IMT1041Informasjons- og publiseringsteknologi
IMT3950006Informasjonsarkitektur
IMT3231Informasjonsarkitektur
IMT1051Informasjonsgrafikk
IMT4161Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur
IMT5051Informasjonsskrigføring
IMT2261Informasjonsstrukturer og databaser
GEO8011Introduksjon til GIS I
IPR1001Introduksjonspraksis
SMF2011Investering og finansiering

J

GEO2031Juss II
GEO3021Juss III
GEO1091Juss, grunnleggende
GEO1101Juss, kjøreregler

K

GEO2131Kartlegging
GEO2041Kartlegging
REA1021Kjemi og miljø
IMT3051Kompilatorteknikk
BYG2051Konstruksjonslære I
BYG3061Konstruksjonslære II
MAS1121Kreativ problemløsning
IMT4051Kryptologi
MAS1151Kvalitetsledelse

L

GEO1071Landmåling
GEO1081Landmåling, grunnleggende
BYG2071Landmåling, introduksjon
GEO2141Landmåling, videregående
GEO2101Landmåling/GIS Prosjektoppgave
GEO2051Landmålingsanalyse
SMF2051Ledelse med arbeidslivsjus
ELE1021Lineære systemer

M

IMT3950002Manuskriptredigering og typografi
SMF2061Markedsføring
IMT4901Masteroppgave
REA1031Matematikk 01 - Grunnkurs
REA1041Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
REA1051Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
REA2021Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag
REA2031Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag
REA2001Matematikk 20 - matematisk modellering for datafag
REA3001Matematikk 30
REA4001Matematikk 40
MAS1131Materiallære
MAS3061Materiallære tre
IMT2351Mediehistorie og tekstteori
K1085Mediekonvergens
IMT4061Mediekunnskap
IMT4351Medierett
IMT4071Medieøkonomi
SPL2001Medikamentregning
ELE8031Medisinske bilde- og informasjonssystemer
BYG1061Mekanikk
ELE2081Mikroprosessorteknikk I
ELE3081Mikroprosessorteknikk II
ELE3091Modulasjon, demodulasjon
ELE3101Modulasjon, demodulasjon
IMT1071Multimedieproduksjon

N

RAD1001Naturvitenskaplige emneområder
SMF1081Norsk språk og kultur for utenlandske studenter

O

IMT1081Objekt-orientert programmering
IMT3101Objektorientert systemutvikling
IMT2281Operativsystemer
SMF1071Organisasjon og ledelse
SMF2081Organisasjonsarbeid
MAS3071Organisasjonskultur og forbedringsprosesser
VIU8061Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker

P

IMT1091Papir, trykk og ferdiggjøring
IMT5061Perimetersikring
RPR3021Praksis i profesjonell yrkesutøvelse i radiografi praksis 6
RPR3011Praksis i spesialmodaliteter, computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 5.
PRU1001Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
PRU2001Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
RPR1001Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
IMT2141Produksjonsledelse I
IMT3341Produksjonsledelse II
MAS2131Produksjonsmetoder
MAS3051Produksjonssimulering
ELE3111Programmerbare styringer
ELE2091Programmering
GEO2061Programmering for geomatikk
IMT3281Programutvikling
MAS2141Prosessdesign
SPL1021Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
SMF1061Prosjektledelse
SMF2091Prosjektledelse II
ELE8041Prosjektoppgave
SMF2041Prosjektstyring

R

RAD3901Radiograffaglig fordypningsoppgave
RAD2001Radiograffaglige emneområder
IMT4091Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet

S

IMT4151Samfunnets sårbarhet
SPL3011Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
GEO3031Satellittgeodesi II
GEO2111Satellittgeodesi, grunnleggende
GEO3071Satellittgeodesi, videregående
IMT4101Sikkerhet i distribuerte systemer
IMT4111Sikkerhetsledelse
IMT5041Sikkerhetsmetrikker
RPR3001Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
BYG2041Statikk
REA1081Statistikk
REA1071Statistikk - Grunnkurs
GEO3041Stikking , grunnleggende
BYG2111Stikking, grunnleggende
GEO3061Stikking, videregående
IMT5091Strategi
IMT3950004Strategisk design
RAD3001Stråleterapi og onkologi
MAS2121Styrkeberegning
BYG3071Stål- og tre-konstruksjoner
VIU8051Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år
SPL2021Sykdomslære
SPL3001Sykdomslære
SPL2011Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
SPL1001Sykepleievitenskap/naturvitenskap
SPL1002Sykepleievitenskap/naturvitenskap
SPL1011Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
IMT3291Systemadministrasjon
IMT2242Systemutvikling

T

GEO1051Teknisk engelsk
BYG3091Teknisk infrastruktur
K1044Teknologi og metode
MAS1101Teknologiledelse
ELE3121Telekommunikasjonsnett
MAS2151Termodynamikk
GEO2121Terrengmodeller
ELE2101Transmisjonsteknikk
ELE3141Trådløs kommunikasjon
IMT1101Typografi
IMT2311Typografihistorie

U

IMT4131Utvikling av databasesentrerte mediesystemer

V

VIU8081Valgfri fordypning/individuell fordypningsoppgave med empirisk forankring
IMT3950008Veifinningssystemer
VPK2001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK2011Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK3001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 eller 3
RPR2001Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
RPR2011Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
VPM2001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM2011Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM3001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3
VPH3011Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
VPP2001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP2011Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP3001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3
RPR2021Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
VIU8031Veiledning, metodikk og kommunikasjon
ELE3151VHDL - Programmerbare kretser
GEO2091Videregående Landmåling
VIU8111Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter
VIU8091Videreutdanning i Pallaiativ omsorg trinn II
VIU8001Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I
IMT5001Vitenskapelige metoder

W

IMT2291WWW-Teknologi

Ø

SMF1041Økonomistyring

Språk/Language: english