Emner ved Høgskolen i Gjøvik, 2005/2006

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø Æ Å

VIU8011 Kunnskapssyn og arbeidsformer
VIU8021 Pedagogikk, læring og fagmetodikk

"

K1105"Tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid"

A

VIU8041Aldring og eldre menneskers livsvilkår
IMT2021Algoritmiske metoder
MAS2001Aluminium i design I
MAS3001Aluminium i design II
VPAIO2Andre veiledet praksis
IMT3381Applikasjonssikkerhet
IMT5072Autentisering
MAS1191Automasjon av industriprosesser
SPL3901Avsluttende eksamen i sykepleie

B

RAD1011Basiskunnskap i radiografi
MAS1171Bedriftpraksis, IT og presentasjon
SMF2032Bedriftsutvikling I
SMF3002Bedriftsutvikling II
SMF1091Bedriftsøkonomi
ELE3002Bildebehandling, maskinsyn
BYG3081Byggesaksprosessen
BYG1091Byggeskikk, estetikk og stedsforming
BYG1071Byggingeniør introduksjon
BYG3022Bygningsmessig brannvern
BYG3101Bygningsproduksjon

D

BYG2131DAK for bygg (3D)
IMT2391Databaser
ELE3012Databasert måleteknikk
ELE2001Datakommunikasjon I
IMT3371Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
IMT2272Datamaskinarkitektur
MAS1141Dataassistert design
MAS3042Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
MAS2161Design Prosjekt
MAS3101Design Prosjekt II
IMT2342Designhistorie og designteori
IMT2371Digital bildereproduksjon og fargestyring
IMT4001Digital medierepresentasjon
ELE3021Digital signalbehandling
IMT3151Digitale nettbaserte produksjonssystemer
ELE2031Digitalteknikk I

E

ELE1031Elektronikk I
ELE3172Elektronikk II
ELE3181Elektronikk konstruksjon
BYG3032Elementmetoden
IMT3950001Emneoverbyggende prosjekter I & II (Bachelor mediedesign)
IMT3950003Emneoverbyggende prosjekter III (Bachelor mediedesign)
IMT3950005Emneoverbyggende prosjekter IV (Bachelor mediedesign)
IMT3950007Emneoverbyggende prosjekter V (Bachelor mediedesign)
IMT3950009Emneoverbyggende prosjekter VI (Bachelor mediedesign)
VIU8071Endringsstrategier og kvalitetsutvikling
IMT2072Ergonomi i digitale medier
IMT3361Estetikk og fortolkningsteori
SMF2071Etablereropplæring
SPL4041Etikk og menneskesyn

F

VIU8151Fagspesifikk fordypning i sykepleie
IMT2362Fargelære
GEO2001Fjernanalyse
IMT4371Flermediale produksjonssystemer
IMT5121Fordyping i brukskvalitetstesting
IMT5111Fordypning i bildedatabaser
IMT5131Fordypning i digital arbeidsflyt
IMT5141Fordypning i fargebildeteknologi
IMT5101Fordypning i informasjonssikkerhet
IMT3391Fordypning i medieteknologi
AIO018Fordypningsoppgave AIO
K1100Forskningsdesign og skriftliggjøring
IMT1112Fotografihistorie og bildekommunikasjon
MAS1201Fri form fremstilling (Rapid Prototyping)
REA1012Fysikk (Elektro og Data)
REA1092Fysikk for bygg og maskin
AIO016Fysiologi og patofysiologi
VPAIO1Første veiledet praksis

G

GEO3001Geodataforvaltning
GEO1002Geodataplanlegging
GEO3101Geografisk analyse
GEO2022Geografisk informasjonsbehandling
GEO1012Geomatikk introduksjon
GEO3082Geomatikk prosjektoppgave I
GEO3092Geomatikk prosjektoppgave II
BYG3111GIS i arealplanlegging
IMT4031Grafisk kommunikasjon
IMT5181Grafteori
MAS1221Grenseoverskridende design I
MAS1231Grenseoverskridende design II
BYG2102Grunnleggende geoteknikk
IMT1031Grunnleggende programmering
SMF1101Grunnleggende prosjektstyring
BYG1081Grunnleggende VAR-teknikk
K1098Grunnleggende vitenskapsteori

H

HPAIO1Hospiteringspraksis
HOP1001Hospiteringspraksis – studieenhet 1
HOP3001Hospiteringspraksis - studieenhet 3
GEO3901Hovedprosjekt
IMT3911Hovedprosjekt
BYG3901Hovedprosjekt
ELE3901Hovedprosjekt
GEO3911Hovedprosjekt - GIS årskurs
MAS3911Hovedprosjekt IDT
MAS3902Hovedprosjekt TDL
BYG2121Husbyggingsteknikk
ELE3191Høgfrekvens konstruksjon
K1094Høgskolepedagogikk

I

IMT5191Ikke-fornekting
IMT5161Incident response and computer forensics
IMT1041Informasjons- og publiseringsteknologi
IMT3950006Informasjonsarkitektur
IMT3231Informasjonsarkitektur
IMT1051Informasjonsgrafikk
IMT4162Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur
IMT5051Informasjonsskrigføring
IMT2261Informasjonsstrukturer og databaser
IMT1121Innføring i informasjonsikkerhet
IMT2401Innføring i kryptologi
MAS1251Innovasjonskilder
SPL4021Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
IPR1001DIntroduksjonspraksis
IPR1001Introduksjonspraksis
IPAIO1Introduksjonspraksis
IMT5151Intrusion detection and prevention
SMF2011Investering og finansiering

J

GEO1091Juss, grunnleggende
GEO1101Juss, kjøreregler

K

IMT4381Karakterisering og prediksjon av bildekvalitet
GEO2131Kartlegging
REA1022Kjemi og miljø
VIU8181Klinisk sykepleie: forskning, fagutvikling og klinisk fordypning
VIU8171Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie
VIU8161Kompetanse og fagutøvelse (veiledet praksis)
IMT3052Kompilatorteknikk
BYG2051Konstruksjonslære I
BYG3061Konstruksjonslære II
MAS1121Kreativ problemløsning
IMT4052Kryptologi
MAS1152Kvalitetsledelse
MAS1161Kvalitetsledelse med SPS statistikk
IMT1151Kvalitetssikker innholdsproduksjon
K1099Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

L

GEO1072Landmåling
GEO1082Landmåling, grunnleggende
GEO2161Landmåling, videregående
GEO2101Landmåling/GIS Prosjektoppgave
GEO2151Landmålingsanalyse
GEO2051Landmålingsanalyse
SMF2051Ledelse med arbeidslivsjus
ELE1021Lineære systemer
SPL4061Lokalt utviklingsarbeid på individ-, gruppe- eller lokalsamfunnsnivå

M

IMT3950002Manuskriptredigering og typografi
SMF2062Markedsføring
IMT4901Masteroppgave
SPL4901Masteroppgave i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
REA1042Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
REA1051Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
REA2022Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag
REA2032Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag
REA2002Matematikk 20 - matematisk modellering for datafag
REA3002Matematikk 30
REA4002Matematikk 40
REA1101Matematikk for informatikkfag
REA1111Matematikk for mediefag
MAS1131Materiallære
MAS3061Materiallære tre
IMT2352Mediehistorie og tekstteori
IMT4061Mediekunnskap
IMT1161Medierett
IMT4361Medierett med fordypning i opphavsrett
IMT4071Medieøkonomi
SPL2001Medikamentregning
BYG1062Mekanikk
MAS1261Merkevarebygging
SPL4051Metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid
AIO015OMikrobiologi med infeksjonsforebygging og hygiene
ELE2081Mikroprosessorteknikk I
ELE3071Mikroprosessorteknikk II
VIU8141Modul 1 : Teori
ELE3101Modulasjon, demodulasjon
IMT1071Multimedieproduksjon

N

RAD1001Naturvitenskaplige emneområder

O

IMT1082Objekt-orientert programmering
IMT3102Objektorientert systemutvikling
IMT2282Operativsystemer
SMF1071Organisasjon og ledelse
SMF2081Organisasjonsarbeid
MAS3071Organisasjonskultur og forbedringsprosesser
VIU8061Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker

P

IMT1092Papir, trykk og ferdiggjøring
IMT5061Perimetersikring
RPR3021Praksis i profesjonell yrkesutøvelse i radiografi praksis 6
RPR3011Praksis i spesialmodaliteter, computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 5.
PRU1001Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
PRU2001Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
PRU2001DPraksisrettet undervisning i studieenhet 2
RPR1001Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
MAS2131Produksjonsmetoder
MAS3051Produksjonssimulering
MAS1241Produkt design
ELE3112Programmerbare styringer
ELE2092Programmering
GEO2061Programmering for geomatikk
IMT3281Programutvikling
SPL1021Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid

R

RAD3901Radiograffaglig fordypningsoppgave
RAD2001Radiograffaglige emneområder
IMT4091Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
MAS1181Reverse Engineering
IMT1132Risikostyring: metodikk og standarder

S

IMT4151Samfunnets sårbarhet
SPL3011Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
SPL3011DSamfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
GEO2111Satellittgeodesi, grunnleggende
GEO3071Satellittgeodesi, videregående
IMT4101Sikkerhet i distribuerte systemer
IMT4111Sikkerhetsledelse
MAS1211Skisseteknikk
RPR3001Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
AIO017Spesialsykepleie- fag og yrkesutøvelse
BYG2042Statikk
REA1081Statistikk
GEO3042Stikking , grunnleggende
GEO3061Stikking, videregående
IMT3950004Strategisk design
RAD3001Stråleterapi og onkologi
MAS2121Styrkeberegning
BYG3071Stål- og tre-konstruksjoner
VIU8051Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år
SPL2021Sykdomslære
SPL2021DSykdomslære
SPL2011DSykepleie i spesialisthelsetjenesten
SPL2011Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
SPL1002Sykepleievitenskap/naturvitenskap
SPL1011Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
IMT3292Systemadministrasjon
IMT2243Systemutvikling

T

GEO1051Teknisk engelsk
MAS1101Teknologiledelse
MAS1271Teknologisk metodelære
ELE3131Telekommunikasjonsnett
MAS2151Termodynamikk
GEO2121Terrengmodeller
ELE2101Transmisjonsteknikk
VPAIO3Tredje veiledet praksis
ELE3142Trådløs kommunikasjon
IMT1101Typografi
IMT2312Typografihistorie

U

BYG1101Universell Utforming
IMT4131Utvikling av databasesentrerte mediesystemer

V

VIU8081Valgfri fordypning/individuell fordypningsoppgave med empirisk forankring
BYG1131VAR-teknikk introduksjon
BYG3121Vegplanlegging
IMT3950008Veifinningssystemer
VPK2001DVeiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK2001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK2011Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK3001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 eller 3
VPK3001DVeiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 eller 3
RPR2001Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
RPR2011Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
VPM2001DVeiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM2001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM2011Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM3001DVeiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3
VPM3001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3
VPH3011Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
VPH3011DVeiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
VPP2001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP2011Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP2001DVeiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP3001DVeiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3
VPP3001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3
RPR2021Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
VIU8131Veiledning trinn II
VIU8031Veiledning, metodikk og kommunikasjon
SPL4031Velferd, forandring og mobilisering i lokalsamfunnet
ELE3161VHDL - Programmerbare kretser
VIU8091Videreutdanning i Pallaiativ omsorg trinn II
VIU8001Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I
IMT5001Vitenskapelige metoder
SPL5001Vitenskapsteori og forskningsmetode

W

IMT5171Wireless communication security
IMT2291WWW-Teknologi

Ø

SMF1042Økonomistyring

Språk/Language: english