Emner ved Høgskolen i Gjøvik, 2006/2007

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø Æ Å

VIU8011 Kunnskapssyn og arbeidsformer

A

ELE3211Akustikk
VIU8221Aldring og eldre menneskers livsvilkår
IMT2021Algoritmiske metoder
MAS2001Aluminium i design I
MAS3001Aluminium i design II
IMT3381Applikasjonssikkerhet
BYG1201Arealplanlegging introduksjon
IMT4721Autentisering
MAS1191Automasjon av industriprosesser
SPL3901Avsluttende eksamen i sykepleie

B

RAD8051Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi
RAD1011Basiskunnskap i radiografi
SMF2032Bedriftsutvikling I
SMF3002Bedriftsutvikling II
ELE3002Bildebehandling, maskinsyn
RAD8021Bildekvalitet og bildeoptimering
BYG1141Byggejuss
BYG3081Byggesaksprosessen
BYG1091Byggeskikk, estetikk og stedsforming
BYG1191Byggingeniør introduksjon
BYG3022Bygningsmessig brannvern
BYG3101Bygningsproduksjon

C

SMF1151Coaching & mentorskap

D

BYG2131DAK for bygg (3D)
IMT4431Databaser i elektronisk publisering
ELE3012Databasert måleteknikk
ELE2001Datakommunikasjon I
IMT3371Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
IMT2272Datamaskinarkitektur
MAS1141Dataassistert design
SPL1031Den reflekterende kliniker
MAS3042Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
MAS2161Design Prosjekt
IMT2342Designhistorie og designteori
IMT3411Designprosjekt
IMT4401Digital bildereproduksjon
IMT2371Digital bildereproduksjon og fargestyring
RAD8011Digital radiografi og bildebehandling
ELE3021Digital signalbehandling
IMT3151Digitale nettbaserte produksjonssystemer

E

ELE1041Elektriske kretser
ELE1051Elektronikk
ELE3172Elektronikk II
ELE3181Elektronikk konstruksjon
BYG3032Elementmetoden
IMT3950-1Emneoverbyggende prosjekter I (Bachelor mediedesign)
IMT3950-2Emneoverbyggende prosjekter II (Bachelor mediedesign)
IMT3950003Emneoverbyggende prosjekter III (Bachelor mediedesign)
IMT3950005Emneoverbyggende prosjekter IV (Bachelor mediedesign)
IMT3950007Emneoverbyggende prosjekter V (Bachelor mediedesign)
IMT3950009Emneoverbyggende prosjekter VI (Bachelor mediedesign)
IMT3950-3Emneoverbyggende prosjekter VII (Bachelor mediedesign)
IMT3950-4Emneoverbyggende prosjekter VIII (Bachelor mediedesign)
BYG1171Energi og miljø
IMT2072Ergonomi i digitale medier
SMF2071Etablereropplæring
SPL4041Etikk og menneskesyn

F

SPL1081Fagutvikling og forskning i sykepleie
IMT2421Farge- og produksjonsstyring
IMT2362Fargelære
IMT2411Fargestyring
IMT4371Flermediale produksjonssystemer
IMT5211Fordypning i elektronisk publisering
IMT5221Fordypning i ePresens-produksjon
IMT5201Fordypning i fargebildeteknologi
IMT3391Fordypning i medieteknologi
IMT5231Fordypning i videoprosessering
RAD8071Fordypningsoppgave i Ultralyd
MAS2171Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB
IMT4441Forprosjekt til masteroppgave
IMT1112Fotografihistorie og bildekommunikasjon
MAS1291Fri form fremstilling (Reverse Engineering)
REA1012Fysikk (Elektro og Data)
REA1092Fysikk for bygg og maskin

G

GEO3121Geodatastrukturering
GEO3101Geografisk analyse
GEO3111Geografisk informasjonsbehandling
GEO1013Geomatikk introduksjon
GEO3082Geomatikk prosjektoppgave I
GEO3092Geomatikk prosjektoppgave II
GEO2231GI - Infrastruktur
GEO2182GIS 2
BYG3111GIS i arealplanlegging
GEO1121GIS Intro
MAS1231Grenseoverskridende design II
RAD8001Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk
IMT1031Grunnleggende programmering
SMF1101Grunnleggende prosjektstyring

H

SPL1051Helsefaglig grunnlagstenkning
SPL1061Helselovgivning og sykepleiedokumentasjon
HOP1001DHospiteringspraksis – studieenhet 1
HOP1001Hospiteringspraksis – studieenhet 1
HOP3001Hospiteringspraksis - studieenhet 3
GEO3901Hovedprosjekt
ELE3901Hovedprosjekt
BYG3901Hovedprosjekt
IMT3911Hovedprosjekt
GEO3921Hovedprosjekt - GIS og Landmåling
MAS3911Hovedprosjekt IDT
IMT3941Hovedprosjekt Mediemanagemnet
IMT3961Hovedprosjekt Påbygging for Bachelor i mediedesign
MAS3902Hovedprosjekt TDL
BYG2121Husbyggingsteknikk
ELE3191Høgfrekvens konstruksjon
K1116Høgskolepedagogikk

I

IMT4711Incident response and computer forensics
IMT1041Informasjons- og publiseringsteknologi
IMT3950006Informasjonsarkitektur
IMT1051Informasjonsgrafikk
IMT4162Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur
IMT2261Informasjonsstrukturer og databaser
IMT4481Information Society and Security
GEO2181Innføring av GIS i organisasjoner
GEO2172Innføring av GIS i organisasjoner
IMT1121Innføring i informasjonsikkerhet
MAS1251Innovasjonskilder
SPL4021Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
IMT4741Intrusion detection and prevention
SMF2011Investering og finansiering

J

GEO1091Juss, grunnleggende

K

GEO2131Kartlegging
REA1022Kjemi og miljø
VIU8181Klinisk sykepleie: forskning, fagutvikling og klinisk fordypning
VIU8171Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie
IMT4451Koding og komprimering av mediedata
BYG2052Konstruksjonslære I
BYG3061Konstruksjonslære II
MAS1121Kreativ problemløsning
IMT3701Kryptologi
IMT4411Kvalitetshensyn ved bildefangst og -reproduksjon
MAS1152Kvalitetsledelse
MAS1161Kvalitetsledelse med SPS statistikk
IMT1151Kvalitetssikker innholdsproduksjon

L

MAS1311Laboratoriearbeid for TDL
GEO1082Landmåling, grunnleggende
GEO2211Landmåling, videregående
GEO2151Landmålingsanalyse
SMF1141Ledelse av markedsorienterte utviklingsprosjekter
SMF2051Ledelse med arbeidslivsjus
ELE1021Lineære systemer
SMF1161Lokalt internasjonaliseringsarbeid
SPL4061Lokalt utviklingsarbeid på individ-, gruppe- eller lokalsamfunnsnivå
VIU8191Læring gjennom veiledning og coaching
MAS1301Læring I Bedrift (LIB)

M

IMT3950002Manuskriptredigering og typografi
SMF2062Markedsføring
IMT4901Masteroppgave
SPL4901Masteroppgave i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet
REA1042Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
REA1051Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
REA2022Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag
REA2032Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag
REA3002Matematikk 30
REA4002Matematikk 40
REA1101Matematikk for informatikkfag
REA1111Matematikk for mediefag
MAS1131Materiallære
MAS3061Materiallære tre
IMT2352Mediehistorie og tekstteori
IMT4061Mediekunnskap
IMT1161Medierett
IMT4361Medierett med fordypning i opphavsrett
IMT1211Medievitenskap
IMT4071Medieøkonomi
SPL2001Medikamentregning
BYG1062Mekanikk
MAS1261Merkevarebygging
SPL4051Metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid
ELE2082Mikroprosessorteknikk I
ELE3072Mikroprosessorteknikk II
GEO2191Modellering og forvaltning av geografiske data
ELE3101Modulasjon, demodulasjon
IMT1071Multimedieproduksjon

N

RAD1001Naturvitenskaplige emneområder

O

IMT1082Objekt-orientert programmering
IMT3102Objektorientert systemutvikling
IMT2282Operativsystemer
SMF1071Organisasjon og ledelse
SMF2081Organisasjonsarbeid
MAS3071Organisasjonskultur og forbedringsprosesser
SPL1071Organisering av og utfordringer i dagens helsetjeneste
VIU8241Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker

P

IMT4731Perimetersikring
BYG1151Planprosessen
RPR3021Praksis i profesjonell yrkesutøvelse i radiografi praksis 6
RPR3011Praksis i spesialmodaliteter, computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 5.
PRU1001Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
PRU2001Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
PRU2001DPraksisrettet undervisning i studieenhet 2
RPR1001Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
MAS2131Produksjonsmetoder
MAS3051Produksjonssimulering
MAS1241Produkt design
ELE3112Programmerbare styringer
IMT1182Programmering
GEO2221Programmering for geomatikk
IMT3281Programutvikling
RAD8031Prosjekt
SPL1021Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
BYG1181Prosjektledelse
SMF1111Prosjektledelse
SMF1131Prosjektledelse i Praksis - prosjektsimulator
SPL4071Psykisk helsearbeid relatert til psykiske lidelser hos eldre

R

RAD3901Radiograffaglig fordypningsoppgave
RAD2001Radiograffaglige emneområder
IMT4091Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
IMT1132Risikostyring: metodikk og standarder

S

BYG1161Saksbehandling og tilsyn
SPL3011Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
SPL3011DSamfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
GEO2201Satellittgeodesi, grunnleggende
GEO3071Satellittgeodesi, videregående
IMT4101Sikkerhet i distribuerte systemer
IMT4111Sikkerhetsledelse
MAS1321Skisse form farge
RPR3001Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
BYG2042Statikk
REA1081Statistikk
REA1121Statistikk med prosjekt
GEO3042Stikking , grunnleggende
GEO3061Stikking, videregående
IMT3950004Strategisk design
RAD3001Stråleterapi og onkologi
MAS2121Styrkeberegning
BYG3071Stål- og tre-konstruksjoner
VIU8231Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år
SPL2021DSykdomslære
SPL2021Sykdomslære
SPL2011DSykepleie i spesialisthelsetjenesten
SPL2011Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
SPL1041Sykepleieverdier og etikk
SPL1002Sykepleievitenskap/naturvitenskap
SPL1002DSykepleievitenskap/naturvitenskap
SPL1011Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
IMT3292Systemadministrasjon
IMT2243Systemutvikling

T

MAS1101Teknologiledelse
MAS1271Teknologisk metodelære
ELE3131Telekommunikasjonsnett
MAS2151Termodynamikk
GEO2121Terrengmodeller
ELE2101Transmisjonsteknikk
IMT1232Trykksaksproduksjon
ELE3142Trådløs kommunikasjon
IMT1101Typografi
IMT2312Typografihistorie

U

RAD8041Ultralydfysikk og apparatlære
BYG1101Universell Utforming

V

BYG1221VAR-teknikk introduksjon
BYG3121Vegplanlegging
IMT3950008Veifinningssystemer
RAD8061Veiledet praksis i abdominal ultralyd
VPK2001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK2001DVeiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK2011Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
VPK3001Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 eller 3
VPK3001DVeiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2 eller 3
RPR2001Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
RPR2011Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
VPM2001DVeiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM2001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM2011Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
VPM3001Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3
VPM3001DVeiledet praksis i medisin – studieenhet 2 eller 3
VPH3011Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
VPH3011DVeiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – studieenhet 3
VPP2011Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP2001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP2001DVeiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
VPP3001DVeiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3
VPP3001Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2 eller 3
RPR2021Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
VPS1001Veiledet praksis i sykehjem
VIU8201Veiledning og coaching i et etisk, filosofisk og praktisk perspektiv
VIU8211Veiledning og coaching trinn II
SPL4031Velferd, forandring og mobilisering i lokalsamfunnet
ELE3161VHDL - Programmerbare kretser
SMF1121Videregående prosjektledelse
VIU8111Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter
VIU8001Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I
IMT4421Vitenskapelige metoder
SPL5001Vitenskapsteori og forskningsmetode

W

IMT1221Webpublisering
IMT4751Wireless communication security
IMT2291WWW-Teknologi

X

IMT4391XML for publisering

Ø

SMF1042Økonomistyring

Språk/Language: english