Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik

Simuleringssenteret har avanserte laboratorier for ferdighetstrening til fullskalasimulering. Klinikklaboratoriet med sine 24 senger er utstyrt som en sykeavdeling. Sentralt i laboratoriet er det et auditorium hvor lyd og bilde kan overføres fra simuleringen.

Høgskolen i Gjøvik har en hydraulisk drevet ambulanse simulator, integrert i sitt simuleringssenter. Ambulansesimulatoren er godt utstyrt for alle typer prehospitale simuleringer. Denne videoen viser studenter som videreutdanner seg i anestesisykepleie, i ulike prehospitale scenarier.

Kurs  
 Simuleringssenteret tilbyr tilpassede kurs til sykepleiere, leger, studenter, ambulanse- og redningspersonell. Vi kan tilrettelegge undervisningen sammen med oppdragsgiveren slik at det blir så lærerikt som mulig.
Bilder hovedsakelig fra videreutdanning i anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie, samt bachelorutdanninger i sykepleie og radiografi.

Slide show fra simuleringssenteret

 

 

Videre er det en simlab som kan innredes til en intensivavdeling eller operasjonsstue.En ferdighetslab som studentene har tilgang til døgnet rundt, og i underetasjen er det en prehospital lab med både ambulanse og ”bilvrak”.

Røntgenlaboratorium ligger i A - bygget som har et fullverdig skjelettlaboratorium avleserstasjon, diagnostisk arbeidsstasjon, grupperom samt datalab med bildebearbeidingsprogrammer.