Eksamen og sensur

Eksamen
Høgskolen i Gjøvik har primært to eksamensperioder. Den første eksamensperioden er i høstsemesteret, og starter som regel i desember. Den andre eksamensperioden er i vårsemesteret og starter som regel i mai.

Studenter som er tatt opp til et fag, emne eller studium ved høgskolen og som har betalt semesteravgift, har rett til å gå opp til de eksamener og prøver som inngår i studiet eller faget.

Som student ved NTNU i Gjøvik, skal alle til enhver tid være synlige for hverandre . Dette gjelder i kommunikasjonssituasjoner, undervisning, eksamensstiuasjoner, praksisstudier m.m. Studenter som møter opp med heldekkende ansiktsplagg, vil bli bedt om å fjerne dette for å synliggjøre ansiktet .

NB! Når du har eksamen må du ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Oppmeldingsfrister:

  • IMT/TØL: 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.
  • HOS: en måned før eksamen

Studentene har selv ansvaret for IKKE å melde seg til eksamener som går samme dag.

Se ellers forskriften for eksamen ved Høgskolen i Gjøvik.

Kontaktinformasjon:  
E-post: eksamen@hig.no
Tlf.: 61135400
Kontor: studieadministrasjonen i G-bygget