Studentlisens Questback

Utfør spørreundersøkelser med profesjonelt verktøy!

HiG har en avtale med Questback, og kan tildele lisens til alle studenter som har behov for å gjennomføre spørreundersøkelser i forbindelse med oppgaveskriving.

Bestill studentlisens her.Registrer deg med din e-postkonto fra HiG.

Når du er logget inn finner du nødvendige manualer for komme i gang. Se også retningslinjer for å innhente informasjon fra studenter/ansatte ved HiG.