Kvalitetshensyn ved bildefangst og -reproduksjon
2006-2007 - IMT4411 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst

Emnets temaer

Se engelsk tekst

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjektet består av 3-4 omfattende oppgaver

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:

Digital color imaging handbook, Gaurav Sharma (ed), CRC Press, utgave 2003 (ISBN: 0-8493-0900-X)
To develop an universal gamut mapping algorithm, Jan Morovic, utgave 1999

Annet:

Modern Digital Halftoning, Daniel L. Lau and Gonzalo R. Arce
Lecture notes