Incident response and computer forensics
2006-2007 - IMT4711 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT4101 - Sikkerhet i distribuerte systemer

Minimum 30 studiepoeng fra 1. året på Master i informasjonssikkerhet

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4111 - Sikkerhetsledelse

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- forstå prinsipper, metoder og verktøy anvendt til teknisk dataetterforskning og hendelseshåndtering
- utarbeide policier og prosedyrer for teknisk dataetterforskning og hendelseshåndtering
- lede andre eller selv gjennomføre teknisk dataetterforskning og hendelseshåndtering i praksis

Emnets temaer

Verktøy
Metoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 1 poeng på et etisk essay (minst 1 MÅ oppnås), 49 poeng kan oppnåes på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må taes på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

TBA

Erstatter

IMT5161 - Incident response and computer forensics

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max 30 studenter