Intrusion detection and prevention
2006-2007 - IMT4741 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English description

Emnets temaer

See English description

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Obligatory literature:
None.
Recommended literature:
1. Rebecca Gurley Bace, Intrusion Detection, Macmillan, 2000.
2. Jack Koziol, Intrusion Detection with SNORT, SAMS, 2003.
3. David J. Marchette, Computer Intrusion Detection and Network Monitoring - A Statistical Viewpoint, Springer Verlag, 2001.
4. Richard Bejtlich, Extrusion Detection - Security Monitoring for Internal Intrusions, Addison-Wesley, 2005.
5. Stephen Northcutt, Judy Novak, Network Intrusion Detection, 3rd edition, New Riders, 2003.

Erstatter

IMT5151 - Intrusion detection and prevention