Hospiteringspraksis
2007-2008 - HPAIO2 - 5sp

Forutsetter bestått

VPAIO03 Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal få erfaringer med deler av spesialsykepleiertjenesten som han/hun har spesiell interesse for eller som ikke har vært tilstrekkelig tidligere i videreutdanningen (f.eks. på bakgrunn av manglende pasientgrunnlag i tidligere praksisperiode). Det gis mulighet for hospiteringspraksis i land utenfor Norge.

Emnets temaer

Tema vil variere, men som eksempel kan nevnes:
- prehospital/ambulansetjeneste
- nyfødtmedisin/neonatal
- kirurgisk/medisinsk intensivavdleing
- akuttmottak
- anestesi- og operasjonsavdeling
- sterilsentral
- kirurgisk poliklinikk
- dialyseavdeling
- internasjonalt arbeid

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Dokumentert tilstedeværelse 30 t/u.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått på hospiteringspraksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Hospiteringsplan

Supplerende opplysninger

Kriterier for hospiteringsplan og praksis i fagplan AIO.