Den reflekterende kliniker
2007-2008 - SPL1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
Har kunnskap om dagens sykepleie og sykepleierutdanning
Reflekterer over endringer i fokus, innhold og mål
Reflekterer over ulike syn på kunnskap, læring og utdanning
Kan anvende IKT som skiveredskap og kommunikasjon

Emnets temaer

Sykepleierutdanningen før og nå
Rammeplan og fagplan for bachelor sykepleie i dag
Begrepene handlingskompetanse og handlingsberedskap
Kunnskapssyn i sykepleien
Ulike kilder til kunnskap
Refleksjon som forutsetning for utvikling av sykepleiekunnskap
Ulike læringssyn og læringsmetoder
Sykepleiens utvikling som
-praksis/disiplin
-profesjon
-vitenskap
Om å skrive fagtekster
Om bruk av IKT i utdanning og fagutvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Utvalg av relevant pensumlitteratur fra bachelor sykepleie