Sykepleieverdier og etikk
2007-2008 - SPL1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
Har økt bevissthet om sin egen evne og vilje til omsorg.
Har et reflektert forhold til personen som er hjelpetrengende
Har kunnskap om konsekvensene av det grunnleggende menneskesynet i sykepleien
Har kunnskap om ulike omsorgsteorier, og konsekvenser av disse

Emnets temaer

Begrepet "sykepleieperspektiv"
Grunnleggende sykepleieverdier
-menneskesyn
-omsorgsverdier og omsorgsteorier
Begrepet "moralsk praksis"
Etiske prinsipper/etisk teori

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Muntlig fremføring
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Seminar-/samlingdeltagelse

Læremidler

Utvalg av relevant pensumlitteratur fra bachelor sykepleie