Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2007-2008 - SPL2011 - 13sp

Forutsetter bestått

 • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1002D - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPS1001 - Veiledet praksis i sykehjem- studieenhet 1
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
 • VPK2001D - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
 • VPM2001D - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2
 • VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

Pensumlitteratur, anbefalt litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt/ kronisk og kritisk syke pasienter ut i fra et gitt tema.

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringer fra veiledet praksis, caseløsninger i basisgrupper og selvstudium. 2 timer veiledning, herav 1 time obligatorisk veiledning.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 2 uker
Individuell eksamen. Forøvrig vises til retningslinjer for SPL2011 i undervisningsplanen for studienhet 2.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen vil bli tilrettelagt i forkant av studiestart om høsten.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent pedagogisk pleieplan.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Omfanget av besvarelsen skal være max. 4000 ord.