Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2007-2008 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003
  • SPL1012
  • SPL1091
  • VPK2002 - Veiledet praksis i kirurgi
  • VPM2002 - Veiledet praksis i medisin
  • VPP2002 - Veiledet praksis i psykiatri

Anbefalt forkunnskap

Pensumlitteratur, anbefalt litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt/kronisk og kritisk syke pasienter ut i fra et gitt tema.

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringer fra veiledet praksis, caseløsninger i basisgrupper og selvstudium.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

2 uker individuell hjemmeeksamen

Individuell eksamen. Forøvrig vises til retningslinjer for SPL2012 i undervisningsplanen for studienhet 2.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

2 timer veiledning, hvorav 1 time obligatorisk.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Erstatter

Fra studieåret 2008-2009 erstatter denne eksamen tidligere SPL2011

Supplerende opplysninger

Omfanget av besvarelsen skal være max. 4000 ord.