Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2007-2008 - VPK2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • Deleksamen SPL1003 Medikamentregning
  • VPS1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
  • All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveilederog kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.

Erstatter

Fra studieåret 2008/2009 erstatter VPK2002 tidligere VPK2001