Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2 eller 3
2007-2008 - VPK3001D - 13sp

Forutsetter bestått

  • SPL2021D - Sykdomslære
  • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 3 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3001D.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3001D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3001D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Godkjent arbeidskrav i samf.vit./spesialisering og organisering av helsetjenesten. Godkjent pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen.