Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2007-2008 - VPK3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgi
  • VPM2012 - Veiledet praksis i medisin
  • VPP2012 - Veiledet praksis i psykiatri
  • SPL2022 - Sykdomslære

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Godkjent arbeidskrav i samf.vit. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2

Erstatter

Fra studieåret 2009/2010 erstatter VPK3002 tidligere VPP3001