Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2 eller 3
2007-2008 - VPM3001D - 13sp

Forutsetter bestått

  • SPL2021D - Sykdomslære
  • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumletteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 3 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3001D.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3001D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3001D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Godkjent arbeidskrav i samf.vit./spesialisering og organisering av helsetjenesten. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen.