Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2007-2008 - VPM3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgi
  • VPM2012 - Veiledet praksis i medisin
  • VPP2012 - Veiledet praksis i psykiatri
  • SOL2022D- Sykdomslære

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumletteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002.

Studenten skal ha innsikt i jordmors forebyggende og helsefremmende funksjon

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Hospiteringsdager på føde-/barselavd.: innleggelse/mottagelse av fødekvinnen med evt. ledsager, ledelse av fødsel, det nyfødte barnet, barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis.

Studieoppgave i forbindelse med hospiteringspraksis

Godkjent arbeidskrav i samf.vit. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2

Erstatter

Fra studieåret 2009/2010 erstatter VPM3002 tidligere VPM3001