Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2
2007-2008 - VPP2011 - 13sp

Forutsetter bestått

 • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1002D - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
 • VPK2001D - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
 • VPM2001D - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2
 • VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
 • PRU2001D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2011.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2011, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledningssamtaler
Arbeidskrav i helselovgivning

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.