Veiledet praksis i psykiatri
2007-2008 - VPP2012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003
  • SPL1012
  • SPL1091
  • VPK2002 - Veiledet praksis i kirurgi
  • VPM2002- Veiledet praksis i medisin
  • VPP2002 - Veiledet praksis i psykiatri

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
  • All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2012.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis

Erstatter

Fra studieåret 2008/2009 erstatter VPP2012 tidligere VPP2011