Veiledet praksis i psykiatri
2007-2008 - VPP3002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgi

VPM2012 - Veiledet praksis i medisin

VPP2012 - Veiledet praksis i psykiatri

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPK3002.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Godkjent arbeidskrav i samf.vit. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2

Erstatter

Fra studieåret 2009/2010 erstatter VPP3002 tidligere VPP3001