Risikostyring: metodikk og standarder
2007-2008 - IMT1132 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studentene kunne foreta risikoanalyse ved hjelp av ROS-analyse, og kunne utføre informasjonssikkerhetsarbeid etter gjennomgåtte standarder.

Emnets temaer

  • Prosjektarbeid
  • Informasjonsikkerhet og risiko
  • Riskovurderinger/analyser
  • Standarder ( ISO17799 (27001) og ISF)
  • ROS-analyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

=en større prosjektoppgave.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektoppgaven må bearbeides inntil kvalitetsmessig bestått.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektplan
Rapport(er)
Veiledningssamtaler

Læremidler

ISO/IEC NS 17799 (27001)
ISF (Information Security Forum) - Standard of good practice

Støttelitteratur:
Prosjektarbeid, Gyldendal, Forfatter:Harald Westhagen m.fl