Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2007-2008 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT 1071- Multimedieproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering.

Emnets temaer

ARBEIDSFLYT
- Hva er arbeidsflyt
- Kvalitetsdefinisjoner
- Grunnleggende infrastruktur, system og nettverk
- Flytkart, informasjonsdesign og verdikjedeanalyse
- Publiseringsløsninger/publiseringsvalg
- Programvarevalg
FILFORMATER OG KVALITET FOR ULIKE MEDIETYPER
- teknisk og opplevd kvalitet
- enheters evne til reproduksjon av kvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 30%)
  • Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
    Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må taes på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

4 milepælinnleveringer i forbindelse med prosjektarbeidet må leveres og godkjennes innen fastsatte frister.

Læremidler

  • Christensen M, Fisher H F (2004), Utvikling av multimedier, Tisip
  • Hansen T B, Hjertø G (2003, )Kvalitet og programvare utvikling, Tisip