Webdesign
2007-2008 - IMT1291 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse for og ferdigheter i visuell utforming av nettsider. Forståelsen og ferdighetene vil i hovedsak basere seg på det grunnleggende språket som benyttes for å lage innholdet på nettsider (HTML, HyperText Markup Language) og stilark (CSS, Cascading Style Sheets) som forteller hvordan en nettside skal se ut.

Emnets temaer

 • Grunnleggende webteknologi-forståelse
 • (X)HTML (for struktur)
 • CSS (for presentasjon)
 • Grunnleggende innføring i JavaScript (for fleksibilitet)
 • Bilder og illustrasjoner på nett
 • Utvikling av webgrafikk
 • Informasjonsarkitektur, struktur og informasjonsflyt med fokus på brukervennlighet
 • Form og funksjon (webdesign)
 • Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 20 %)
 • Praktisk individuell hjemmeeksamen, 24 timer (teller 50 %)
 • Gruppeprosjekt med muntlig fremføring og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller 30 %)

Alle deler må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil kun gjennomføres kontinuasjon for skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler er tillatt ved skriftlig eksamen. Det er fri bruk av hjelpemidler ved hjemmeeksamen og prosjekt, men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

 • Niederst, J. (2007), Learning Web Design, A beginners guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics, 3rd edition, O'Reilly
 • Nettressurser som oppgis underveis.

Erstatter

IMT1221 Webpublisering, versjon A

Supplerende opplysninger

Dette emnet vil erstatte emnet IMT2451 Webpublisering. IMT2451 blir nå delt inn i to ulike nivåer (IMT1291 Webdesign og IMT2491 Webpublisering) hvor dette emnet tar for seg grunnleggende konsepter. Det andre emnet vil gå raskt gjennom de grunnleggende konseptene og heller fokusere på publiseringsløsninger og tilpasning av disse ved hjelp av serversideprogrammering.