Fordypning i trykksaksproduksjon
2007-2008 - IMT2461 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha forståelse for, og være i stand til å gjenomføre produksjon av trykksaker.

Emnets temaer

- Digitalt materiale
- Bildebehandling
- Sideombrekking
- Optimalisering for trykk
- Digital arbeidsflyt
- Utskytning
- Analoge og digitale trykkmetoder
- bokbind og ferdiggjøring
- Materialer i grafisk produksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet legger opp til en stor grad av selvstudier under veiledning.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekter teller 40%.
Hjemmeeksamen teller 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det gjennomføres ikke kontinuasjon.

Læremidler

Foreslått litteratur til fordypning:

  • Johanson K, Lundberg P, Ryberg R (2001), Grafisk kokebok, Gan
  • Stafseng T (2005), Digital trykksaksproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
  • Kipphan H (2001), Handbook og print media, Springer

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres som en overgangsordning, og vil erstattes av emnet Trykksaksproduksjon neste studieår.