Webpublisering
2007-2008 - IMT2491 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene vil ha god forståelse for de grunnleggende webkonseptene for markering av innhold og definering av innholdets utseende. I tillegg vil studentene etter fullført emne ha en grunnleggende forståelse for og ferdigheter i teknisk og visuell utforming av nettsteder ved hjelp av scriptspråk.

Emnets temaer

Hovedtemaene i emnet er:

 • Grunnleggende webteknologi-forståelse
 • (X)HTML for struktur,CSS for presentasjon og PHP for fleksibilitet
 • Publiseringssystemer, webservere og nettverk

I tillegg vil det innføres i:

 • Bilder og illustrasjoner på nett, utvikling av webgrafikk, form og funksjon (webdesign)
 • Informasjonsarkitektur, struktur og informasjonsflyt med fokus på brukervennlighe

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 20 %)
 • Gruppeprosjekt med muntlig fremføring og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller 30 %)
 • Avslutningsprosjekt med muntlig presentasjon (teller 50 %)

Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Skriftlig eksamen og prosjektet sensureres av emnelærer. Avslutningsprosjektet sensureres av emnelærer og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil kun gjennomføres kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Det er ikke tillatt med hjelpemidler under skriftlig eksamen. Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektene, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

 • Niederst, J. (2007), Learning Web Design, A beginners guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics, 3rd edition, O'Reilly
 • Horgen, S.A. (2006), Webprogrammering i PHP, 2. utgave, Tisip
 • Nettressurser som oppgis underveis.

Erstatter

IMT2451 Webpublisering

Supplerende opplysninger

IMT2451 blir nå delt inn i to forskjellige nivåer. Dette emnet vil ikke bare fokusere på de grunnleggende webkonseptene (som IMT1291 Webdesign), men vil også trene opp forståelse og erfaring i bruk av scriptspråk og kjennskap til et utvalg mye brukte publiseringsløsninger.