Applikasjonssikkerhet
2007-2008 - IMT3381 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • IMT2021 - Algoritmiske metoder
 • IMT2282 - Operativsystemer

Forventet læringsutbytte

Kurset tar sikte på å gi en allsidig forståelse for sikkerhetsrelaterte emner relatert til alle nivåer i IT applikasjoner. Faget er et utgangspunkt for andre mere avanserte kurs som vil gå nærmere inn på disse emnene. Studenten blir introdusert til en overordnet forståelse for applikasjonssikkerhet i forhold til utstyr og programvare og vil lære det grunnleggende rundt hvordan man evaluerer og takler sikkerhetsrelaterte problemer.

Emnets temaer

 • Grunnleggende sikkerhet i datasystemer
 • Identifikasjon, verifisering og tilgangskontroll
 • Sikkerhet i operativsystemer (Windows, Linux)
 • Innføring i sikkerhetsmodeller
 • Sikkerhetsevaluering
 • Programvaresikkerhet
 • Databasesikkerhet
 • Kryptografi
 • Nettverkssikkerhet
 • Mobilitet
 • Personvern
 • Sikkerhetshåndtering, ledelse og kontroll

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
 • Vurdering av 2 prosjekter (teller 2x20%)

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Computer Security 2e by Dieter Gollmann
  Publisher: John Wiley and Sons Ltd; 2nd Ed edition (25 Nov 2005) Language English
  ISBN-10: 0470862939
  ISBN-13: 978-0470862933
 • Security in Computing by Charles P. Pfleeger & Shari Lawrence Pfleeger
  Publisher: Prentice Hall; 4Rev Ed edition (31 Jan 2007) Language English
  ISBN-10: 0132390779
  ISBN-13: 978-0132390774