Designprosjekt
2007-2008 - IMT3411 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne ha videreutviklet seg som formgivere i forhold til bachelorgraden som er avlagt i forkant av påbyggingsstudiet. Resultatet vil kunne inngå i studentens egen private portefølje av praktiske designprosjekter.

Emnets temaer

Emnet «Designprosjekt» (som kan bestå av ett eller flere prosjekter) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, typografisk komposisjon, bokdesign med vektlegging på modulsystemer og anvendelse av avansert fontfunksjonalitet, webdesign med fokus på anvendelse av webstandarder som CSS, bedriftsprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske blanketter, magasindesign, avisdesign, utstillingsdesign, skriftdesign, etc.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt eller gruppebasert prosjektarbeid med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Situasjonsavhengig

Supplerende opplysninger

Opptakskrav er fullført Bachelor i mediedesign fra HiG.