Database- og applikasjonsdrift
2007-2008 - IMT3441 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2261-Informasjonsstrukturer og databaser

IMT2431-Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Studenten skal være godt trenet i installering, konfigurering og kontinuerlig driftsproblematikk i forhold til databaser og applikasjoner.

Emnets temaer

  • Databaseomgivelser
  • Database- og applikasjonsdesign
  • Ytelsesvurdering
  • Kapasitetsplanlegging
  • Migrering av data
  • Dataintegritet
  • Håndtering av historiske data
  • Webapplikasjoner og scenarier

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Det antas at IMT2282 Operativsystemer tas parallelt

Dette emnet går for første gang våren 2009 og vil detaljutarbeides i 2008.