Nettverksadministrasjon og overvåkning
2007-2008 - IMT3461 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

.

Forventet læringsutbytte

Studentenen skal være godt trenet i design og oppsett av en typisk nettverksinfrastruktur med de mest vanlige komponentene. Studentenen skal ha god forståelse for prinsippene bak planleggingen av en slik infrastruktur.

Emnets temaer

  • Nettverkskomponenter
  • Nettverksdesign
  • Kapasitetsplanlegging
  • Verktøy for trafikkovervåkning
  • Tjenester i nettverk
  • Tjenestekvalitet
  • Ruting
  • Feilsøking
  • Avhengigheter til annen infrastruktur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Dette emnet går for første gang høsten 2008 og vil detaljutarbeides våren 2008.