Perimetersikring
2007-2008 - IMT3731 - 5sp

Forutsetter bestått

Min 60 studiepoeng fra 1. og 2. året på Bachelor i informasjonssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne

 • forstå teknologien og vitenskapen rundt IDS og brannmurer
 • implementere en policy for nettverkssikkerhet
 • bruke brannmurer og IDS sin setting i perimetersikring
 • redegjøre for konseptene host-basert og nettverks-basert IDS
 • redegjøre for konseptet anomali deteksjon

Emnets temaer

 • Fiendtlig trafikk
 • Brannmur arkitekturer
 • Anomali deteksjon
 • Host signatur og pakke signatur
 • Verktøy for perimetersikring
 • Total perimetersikring - mer enn brannmurer og IDS

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

TBA

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.

This is an undergraduate mirror of IMT4731, will be slightly edited to reflect less scientific requirements