Intrusion detection and prevention
2007-2008 - IMT3741 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English description

Emnets temaer

See English description

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Obligatory literature:
1. Stephen Northcutt, Judy Novak, Network Intrusion Detection, 3rd edition, New Riders, 2003.

Recommended literature:
1. Rebecca Gurley Bace, Intrusion Detection, Macmillan, 2000.
2. Jack Koziol, Intrusion Detection with SNORT, SAMS, 2003.

Supplerende opplysninger

This is an undergraduate mirror of IMT4741, will be slightly edited to reflect less scientific requirements.