Wireless Communication Security
2007-2008 - IMT3751 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2431- Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

This is an undergraduate mirror of IMT4751, will be slightly edited to reflect less scientific requirements.